Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΟΥΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Διεύθυνση: , 23070, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Δήμος: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2732061383
FAX: 2732061483
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΧΟΝΔΡΙΚΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46661006 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών
2 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
3 47433301 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιόφωνου ή τηλεόρασης και παρόμοιων ειδών  
4 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
5 47433305 Λιανικό εμπόριο δεκτών τηλεόρασης  
6 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
7 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
8 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
9 47413106 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
10 47788815 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών  
11 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
12 47423206 Λιανικό εμπόριο συσκευών τηλεομοιοτυπίας  
13 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
14 47788822 Λιανικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών  
15 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
16 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
17 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
18 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
19 95121001 Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών  
20 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
21 33121602 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
22 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων  
23 46431201 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιόφωνου ή τηλεόρασης και παρόμοιων ειδών  
24 46661003 Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
25 46691919 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων ζυγαριών  
26 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
27 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών  
28 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
29 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
30 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
31 46661009 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών  
32 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
33 46521108 Χονδρικό εμπόριο συσκευών τηλεομοιοτυπίας  
34 46431215 Χονδρικό εμπόριο τηλεοπτικών δεκτών  
35 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
36 46661010 Χονδρικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA