Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση: , 23052, ΜΟΛΑΟΙ
Δήμος: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2732023589, 22519
FAX: 2732023589
e-mail: poulosd@otenet.gr/dpoulos@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 32991601 Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ 35131001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 47620000 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 66199900 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, π.δ.κ.α., εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 82911000 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών και γραφείων πίστωσης 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
2 66199900 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, π.δ.κ.α., εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
3 32991601 Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ  
4 47620000 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
6 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
7 35131001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος  
8 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών  
9 82911000 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών και γραφείων πίστωσης  
10 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά  
11 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
12 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
13 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
14 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
15 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
16 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
17 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA