Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΕΥΡΩΤΑΣ
Διεύθυνση: , 23055, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Δήμος: ΣΚΑΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2735091555,91556,91459
FAX: 2735091557
e-mail: info@balabanos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.balabanos.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1] H ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας κατασκευής , εμπορίας και επισκευής αντλιών βαθέων φρεάτων. 2] H Παραγωγή και εμπορία ιατρικών και βιομηχανικών αερίων. 3] H Eμπορία σωλήνων γεωτρήσεων. 4] H Εμπορία εργαλείων κοπής και συγκόλλησης μετάλλων. 5] H Εμπορία ειδών πυρασφάλειας και αναγομώσεις. 6] H Εμπορία ειδών άρδευσης και υδραυλικών. 7] H Κατασκευή, εισαγωγή και εμπορία γεωτρύπανων, ανυψωτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών. 8] H Εμπορία αγροτικών προϊόντων και εξαγωγή αυτών. 9] Η Εισαγωγή & εμπορία λιπασμάτων, γεωργικών και κτηνοτροφικών εφοδίων γενικά. 10] Η Εισαγωγή & εμπορία μηχανημάτων και εργαλείων. 11] Η Εμπορία οικοδομικών υλικών γενικά. 12] Η Ανόρυξη γεωτρήσεων. 13] Οι Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως 14] Η Ανάληψη και Εκτέλεση Οικοδομικών εν γένει Έργων και ειδικότερα η Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων. 15] Το Εμπόριο Σιδήρου. 16] Η Εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών και 17] Η Κατασκευή και Εμπορία Σωλήνων Γεωτρήσεων και εν γένει ό,τι στο μέλλον κριθεί κατάλληλο και επωφελές για την εταιρία. 18] Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων - Ως διαχειριστής μεταφορών ορίζεται ο Μπομπολάκης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΙ 004807/21-07-2009/ ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό της μεταφορικής επιχείρησης κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεχή έως την 31/12/2023, όπως τα καθήκοντα αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2,στοιχείο β του Κανονισμού Ε.Κ. 1071/2009. Στα καθήκοντά του αυτά περιλαμβάνονται ιδίως αυτά που συνδέονται με την διαχείριση της συντήρησης των οχημάτων, τον έλεγχο των συμβάσεων και των παραστατικών μεταφοράς, τη βασική λογιστική, τη διάθεση των φορτίων ή την κατανομή των υπηρεσιών σε οδηγούς και οχήματα και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια. 28113200 Κατασκευή μερών υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών 28133100 Κατασκευή μερών αντλιών· μερών ανυψωτών υγρών 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 46751265 Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 28131000 Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών
2 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων  
3 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
4 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)  
5 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
6 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
7 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως  
8 28133100 Κατασκευή μερών αντλιών· μερών ανυψωτών υγρών  
9 28113200 Κατασκευή μερών υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών  
10 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
11 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
12 25941101 Κατασκευή στριφονιών, βιδών και περικοχλίων (παξιμαδιών), από σίδηρο ή χάλυβα  
13 28112000 Κατασκευή στροβίλων  
14 24200000 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων  
15 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
16 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
17 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
18 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων  
19 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές  
20 46751265 Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου  
21 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA