Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΒΝΒ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΕΒΝΒ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΣΚΑΛΑ, 23051, ΣΚΑΛΑ
Δήμος: ΣΚΑΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2735029089
e-mail: manousos@ebnb.gr
Ιστοσελίδα: www.ebnbike.eu
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού β. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού γ. Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων δ. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών ε. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού στ. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων ζ. Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών η. Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας θ. Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών ι. Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους κ. Χονδρικό εμπόριο σφραγίδων από καουτσούκ λ. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου μ. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ν. Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών ξ. ¶λλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης Π.Δ.Κ.Α Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 47423202 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας  
4 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
5 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
6 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  
7 47918200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
8 47913200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
10 82191100 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων  
11 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών  
12 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
13 95121001 Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών  
14 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων  
15 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  
16 46521106 Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους  
17 46493926 Χονδρικό εμπόριο σφραγίδων από καουτσούκ  
18 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA