Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΒ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΚΒ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
Δήμος: ΣΠΑΡΤΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2731028798
e-mail: kostasevlachos@gmail.com
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: Α) Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, Β) Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Η ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ, Γ ) Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Δ ) Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Ε) Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΟ Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤ) Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ, Ζ) Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, Η) Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η ΟΧΙ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
2 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
3 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
4 43221103 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού  
5 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
6 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
7 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
8 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
9 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
10 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
11 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
12 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων  
13 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
14 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
15 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)  
16 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
17 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
18 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)  
19 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
20 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
21 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
22 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
23 71121203 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων  
24 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
25 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
26 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
27 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
28 71121403 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας  
29 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
30 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
31 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
32 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
33 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
34 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
35 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
36 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
37 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
38 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA