Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΒΑΝ
Διακριτικός τίτλος: ΕΡΓΟΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διεύθυνση: ΜΕΝΕΛΑΟΥ 55 -57, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
Δήμος: ΣΠΑΡΤΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΜΕΛΕΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
2 43332900 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α.  
3 43391900 Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος π.δ.κ.α.  
4 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
5 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
6 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
7 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
8 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
9 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
10 43391100 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης  
11 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
12 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
13 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
14 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
15 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
16 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
17 43332100 Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου  
18 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
19 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
20 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
21 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
22 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
23 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
24 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
25 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
26 71112300 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης  
27 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
28 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
29 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
30 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
31 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
32 72192907 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών  
33 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
34 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
35 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
36 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
37 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
38 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA