Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διακριτικός τίτλος: ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ 7, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
Δήμος: ΣΠΑΡΤΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2731200160, 2721303989
FAX: 2731200161
e-mail: nakopoulos@komvos-insurance.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 01261100 Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 50101203 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων 50301300 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας 65126000 Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση 66221006 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 01261200 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου  
4 01261100 Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών  
5 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
6 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας  
7 65126000 Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων  
8 66221002 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση  
9 66221003 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση  
10 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
11 50101203 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων  
12 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση  
13 66221006 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση  
14 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
15 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
16 50301300 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
17 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA