Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 5610 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 1.351
2 5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 38
3 5629 Άλλες υπηρεσίες εστίασης 48
4 5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών 1.159
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 2596 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 1000 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 1000 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALEKSEEVA INGA ΤΟΥ ARCADII
2 ALEXA MARIA TOY GEORGHE
3 ARONI MARIA ANALΙSA ΣΥΖ. ΑΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4 AΛΑΣ E.E./ALΑS E.E.
5 BANCEU ANA TOY GHORGΗE
6 BARJAMI SHKELQIM ΤΟΥ IMER
7 BARJAMI VANGJELO TOY LEYTERH
8 BILAJ FATMIR TOY ARAP
9 BOGATHI CORINA ELENA TOY IOAN
10 BOGOEVA KATYA TOU GEORGIEVA
11 CHIURLAN ELENA TOY MARIN
12 CIRLAN STELA TOY CONSTANTIN
13 CONSTANTINICA ANGELICA TOY KONSTANTIN
14 COSULEANU MICHAELA - IRINA TOY MARIN
15 COTELEA TAMARA ΤΟΥ ION (ΣΥΖ.ΚΑΡΑΒΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
16 CUCEREANU ADRIANA NICOLETA TOY ION
17 CUPI LINDITA TOY NDUE
18 DZHAMBAZOVA DORA GEORGIEVA ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19 EBETIUC IONELA ΤΟΥ ION
20 GERGEL IRINA TOY ΒORIS
21 GUEORGUIEVA IVANKA ΤΟΥ LAZAROVA
22 IVANOV IVAN TOY MINCHEV
23 IVANOVA TSVETELINA HRISTOVA
24 KARAKANOVA MILKA-SMILIANOVA TOY SMILIAN
25 KOLEV DIMITAR IVANOV TOY IVAN
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA