Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4611 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 34
2 4612 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 28
3 4613 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 30
4 4614 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 51
5 4615 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 18
6 4616 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 5
7 4617 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 41
8 4618 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 8
9 4619 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 18
10 4621 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 276
11 4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 40
12 4623 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 55
13 4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 14
14 4631 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 433
15 4632 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 148
16 4633 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 287
17 4634 Χονδρικό εμπόριο ποτών 211
18 4635 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 18
19 4636 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 176
20 4637 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 49
21 4638 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 192
22 4639 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 27
23 4641 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 48
24 4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 117
25 4643 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 142
26 4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 100
27 4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 53
28 4646 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 43
29 4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 119
30 4648 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 14
31 4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 362
32 4651 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 59
33 4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 60
34 4661 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 160
35 4662 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 15
36 4663 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 3
37 4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 18
38 4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 37
39 4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 266
40 4671 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 281
41 4672 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 53
42 4673 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 522
43 4674 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 236
44 4675 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 145
45 4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 43
46 4677 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 43
47 4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 36
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5134 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 1000 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 1000 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ''ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΛΑΙΟΠΙΕΣΤΗΡΙΟΝ'' ΕΝΩΣΙΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - Δ. ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
2 AESTROM ENTERPRISES LIMITED (EΠΕ)
3 ALADZYEVA TATSIANA TOY MICHAEL
4 ARONI MARIA ANALΙSA ΣΥΖ. ΑΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5 AΛΑΣ E.E./ALΑS E.E.
6 BEST ORANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.best-orange.gr
7 BIOGRECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ http://www.biogreco.gr www.099175010-isol.eu
8 BIRJOVIANU DAN TOY PAVEL
9 BISTROVA YULIYA TOY ANATOLI
10 CHEN XINPING TOY HUO MING
11 CIOBANU ALINA - MIHAELA TOY ADRIAN
12 DAUGELAITE DALIA TOY VINCAS
13 DOYCHEVA SVETLANA IVANOVA ΤΟΥ IVAN
14 DRANCA FLORIN-SEVERIN ΤΟΥ MIRCEA
15 ECHIMOV PAUL TOU MARCU
16 EVROTAS FRUIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.evrotasfruit.gr
17 FIALO OLHA TOY MYRON
18 FRITZSCHE ANGELIKA TOY KLAUS
19 GERGEL IRINA TOY ΒORIS
20 GJOKA AGUSTIN TOY FERIT
21 GRACE & KISS MARKET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
22 GRIGOR CLAUDIA TOY IOAN
23 HOFSTADER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
24 HURAS BEATA ΣΥΖ. ΚΟΚΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25 KALCHENKO ZINAIDA ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA