Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 534
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 24
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 21
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 23
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 627
6 11 Ποτοποιία 33
7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 17
8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 27
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 8
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 82
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 10
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 69
13 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 32
14 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 16
15 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 100
16 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 17
17 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 275
18 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 10
19 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 8
20 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 54
21 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 9
22 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1
23 31 Κατασκευή επίπλων 87
24 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 57
25 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 197
26 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 170
27 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 5
28 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
29 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 58
30 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 2
31 41 Κατασκευές κτιρίων 586
32 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 329
33 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 2.115
34 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.375
35 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.134
36 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.541
37 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 388
38 50 Πλωτές μεταφορές 11
39 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
40 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 115
41 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 55
42 55 Καταλύματα 359
43 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.584
44 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 86
45 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 45
46 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 27
47 61 Τηλεπικοινωνίες 85
48 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 170
49 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 46
50 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 37
51 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 20
52 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 180
53 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 191
54 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 219
55 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 200
56 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 391
57 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 38
58 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 102
59 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 85
60 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 138
61 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 4
62 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 56
63 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 30
64 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 96
65 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 206
66 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9
67 85 Εκπαίδευση 293
68 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 18
69 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 15
70 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 97
71 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 8
72 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 82
73 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 130
74 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 9
75 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 217
76 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 419
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA