Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 473
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 27
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 21
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 23
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 611
6 11 Ποτοποιία 33
7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 20
8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 27
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 8
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 93
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 10
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 67
13 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 31
14 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 15
15 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 103
16 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 16
17 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 291
18 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 10
19 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 12
20 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 56
21 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 9
22 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 1
23 31 Κατασκευή επίπλων 94
24 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 63
25 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 200
26 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 165
27 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 5
28 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
29 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 57
30 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 2
31 41 Κατασκευές κτιρίων 593
32 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 334
33 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 2.190
34 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.350
35 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.047
36 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.494
37 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 372
38 50 Πλωτές μεταφορές 9
39 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
40 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 103
41 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 60
42 55 Καταλύματα 374
43 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.547
44 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 82
45 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 45
46 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 28
47 61 Τηλεπικοινωνίες 84
48 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 170
49 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 61
50 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 31
51 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 22
52 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 168
53 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 176
54 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 214
55 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 204
56 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 393
57 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 40
58 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 114
59 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 84
60 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1
61 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 118
62 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 4
63 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 61
64 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 24
65 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 89
66 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 203
67 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9
68 85 Εκπαίδευση 310
69 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 16
70 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 15
71 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 97
72 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 7
73 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 77
74 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 117
75 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 9
76 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 214
77 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 419
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA